Kontaktní informace

Telefon: + 420 234 054 171
Mobil:     + 420 773 784 732
E-mail:   info@mikoshowers.com

Adresa provozovny / Vzorkovna

(pro osobní odběry)

Miko Showers, s.r.o.
Tiskařská 257/10
Praha 10 - Malešice
108 00

Zobrazit na mapě


Vjezd do objektu TTC s možností parkování v areálu.

Otevírací doba

Po - Čt:  9:00 - 19:00
Pá:         9:00 - 17:00

Korespondenční adresa / Provozovatel

Miko Showers, s.r.o.
Tiskařská 257/10
Praha 10- Malešice
108 00

IČ:    241 656 46
DIČ:  CZ24165646

Bankovní spojení

ČSOB

Číslo účtu:    252553760/0300
IBAN:             CZ2103000000000252553760

Kategorie

Užitečné tipy na e-mail

Obchodní Podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávající je Miko Showers, s.r.o., Tiskařská 10, 108 00, Praha 10

Miko Showers, s.r.o.
IČO: 241 65 646
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10

Kupující může kontaktovat prodávajícího na:

Mob.: + 420 773 784 732
Tel.: +420 234 054 171
Email: info@mikoshowers.com

Internet: www.mikoshowers.com

1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávaní zboží z internetového obchodu www.mikoshowers.com

2. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka.

II. Dodací podmínky

 1. Místem plnění je považována adresa kupujícího nadepsaná v objednávkovém formuláři.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží.
 3. Prodávající dodá objednané zboží do, u objednávky stanoveného termínu.
 4. Zboží je dodáno podle dohody se zákazníkem(poštou,doručovatelskou službou, dovoz atp.)
 5. Termín dodání je u sprchových boxu, koutu, van a umyvadlových sestav do 10-ti pracovních dní od zakoupení zboží.
 6. Termín dodání je u baterií do 5-ti pracovních dní od zakoupení zboží.

III. Platební podmínky

 1. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 3. Kupující platí za zboží v hotovosti-na dobírku.
 4. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodu ležících na jeho straně(např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
 6. Dopravné: Dle aktuálního ceníku.
 7. Ceny jsou platné až do odvolání.

IV. Ochrana osobních dat

 1. Společnost, jako provozovatel serveru www.mikoshowers.com garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

  Pokud je nakupujícím fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu pro dodání zboží
  • Elektronickou adresu(e-mail)
  • Telefonické spojení nejlépe mobil

  Pokud je nakupujícím právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

  • Název firmy
  • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  • IČO
  • DIČ
  • Elektronickou adresu (e-mail)
  • Telefonické spojení nejlépe mobil
 2. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtováni platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.
 3. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

  Společnost garantuje , že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data třetí Straně.

 4. Používáním internetového obchodu www.mikoshowers.com souhlasí kupující se shromaždováním a používáním informací o nákupech pro účely prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

 1. V souladu se zákonem ma kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

  Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:

  • Kupující odešle dopis(nejlépe emailem) na adresu info@mikoshowers.com (popř. na dosílací adresu společnosti) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo)“ Datum a podpis
  • Kupující doručí zboží zpět na dosílací adresu společnosti Miko Showers s.r.o., Tiskařská 257/10 , Praha 108 00
  • Zboží musí byt v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní s originálním dokladem o koupi.
  • Náklady na doručení hradí kupující
  • Peníze za zboží budou kulujícímu vráceny složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení
 2. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 3. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou manipulaci.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.V případě že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

VII. Reklamace a záruka- Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k vaši spokojenosti individuální dohodou s Vámi v souladu s platným právním řadem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlednout tak, aby zjistil případné vady.

Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naši společnosti.Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje lhůta 24 měsíců, pokud není domluveno jinak.Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • a.)vady vzniklé převážením
 • b.) nesprávným požitím výrobku
 • c.) nesprávným skladováním
 • d.) nesprávným ošetřováním a čištěním výrobku

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem- pokud to důvod reklamace umožňuje zašlete fotodokumentaci vady či poškození výrobku.
 2. zboží zašlete jako doporučený balík na adresu- Miko Showers, s.r.o., Tiskařská 257/10 Praha 108 00
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace vaši adresu
 4. Kopii faktury reklamovaného zboží zakoupeného v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží(včetně poštovného) uvedenou v ceníku na internetové strance, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.Odeslanou objednávku je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Obchodní podmínky jsou platné v plném znění od 1.6.2012.